Uwielbienie to podstawa naszej wspólnoty. Związane jest z głębokim poczuciem miłości. Możemy do Boga mówić Tato, wierzymy że z miłością patrzy na nas, bo jesteśmy jego dziećmi.

„Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy! Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie! Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda – wśród wszystkich ludów! Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały” (Ps 96, 1-4)